Entrepreneursdag 16 September 2017

Entrepreneursdag | Ontmoet ons beoordelaars | Skryf nou in!

Jong entrepreneurs op laer- en hoërskool, met ‘n eie onderneming, kan groot pryse wen deur in te skryf vir die Raslouw Ratel Entrepreneurskompetisie. Jy het tot 31 Augustus 2017 om ons van jou onderneming te vertel en so in aanmerking te kom vir die vet pryse. Die vet pryse kom ook darem vanuit die motivering van twee bekwame beoordelaars, lees nou meer oor hulle!

Die kompetisie word in twee kategorieë opgedeel, een vir laerskole en een vir hoërskole.

Laerskole

Die kategorie het twee afdelings:

Afdeling A: graad 1 tot 4
Afdeling B: graad 5 tot 7

Die volgende inligting moet by die inskryfvorm gevoeg word:

 • ‘n Sakeplan,
 • ‘n Staat van inkomste en uitgawe – indien beskikbaar,
 • Foto’s van die entrepreneur, die stalletjie, die produk (indien beskikbaar) en ‘n voorlegging oor die diens.

Hoërskole

Jou inskrywing moet die volgende insluit:

 • Soort onderneming,
 • Beskrywing van die produk/diens,
 • Hoe en wanneer die onderneming begin is,
 • Mense in diens, beide heeltyds en deeltyds,
 • Gemiddelde maandelikse wins,
 • Plan om wins te verhoog,
 • Hoe die onderneming gefinansier word,
 • Foto’s van jouself, jou onderneming en die produk,
 • Afskrifte van bankstate, indien beskikbaar,
 • Kliënteverwysing,
 • Enige navorsing om sukses of groeipotensiaal te bewys.

Kompetisiereëls

 1. Inskrywingsfooi beloop R50 per inskrywing en is betaalbaar in die volgende rekening:
  Naam: Raakvat Ouers
  Bank: FNB
  Takkode: 250655
  Rekeningnommer: 62681687590
  Verwysing: Jou naam en van.
 2. Sluitingsdatum is 31 Augustus 2017, geen laat inskrywings sal aanvaar word nie,
 3. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen verdere korrespondensie sal gevoer word nie,
 4. Alle inskrywings moet vergesel word van ‘n bewys van betaling en kan gestuur word aan mbruwer@raslouwratels.net.

Reëls vir stalletjies

 1. Elke stalletjie is 3m x 3m groot,
 2. Eie gazebo’s moet voorsien word,
 3. Stalletjies moet selfvoorsienend wees t.o.v. krag,
 4. Geen oop vure nie!
 5. Alle stalletjies moet teen 07:00 reeds opgeslaan wees,
 6. Stalletjies mag nie voor 11:00 oppak nie.