Skooltariewe

Aansoekfooi: R100 met die inhandiging van die aansoekvorm.
Registrasiefooi:
(Per gesin)
R1 500
Deposito:
(Per gesin)
R3 000, terugbetaalbaar as die laaste kind in die gesin die skool verlaat.
Maandelikse fooie
2018
Kleuterklas: R1 720
Graad 0: R2 365
Graad 1 – 3: R2 820
Graad 4 – 6: R2 995
Graad 7: R3 520
Hoërskool: R4 360
Hoërskool duur tot 16:00 en die tarief sluit ‘n middagete in.
Naskool: R1050 vir graad 0 tot 7.R645 vir kleuters.

Duur van die skool uitkom tot en met 17:30 en die tarief sluit ‘n middagete in.

Naskool word per dag gehef (R90 per dag, kleuters R60) tot die maandelikse bedrag bereik word. Vakansies word dus nie gehef nie.

Individuele musieklesse: R530
Kinders word individueel onderrig in klavier of blokfluit. Die tarief sluit in 30 min per week praktiese onderrig en 30 min per week musiekteorie.
  • Gelde is maandeliks vooruitbetaalbaar vir twaalf maande. Naskoolgelde word gehef volgens die register, gemeet van die 23ste van elke maand tot die 22ste van die volgende maand.
  • Glyskaal vir gesinne met meer as een kind in die skool werk soos volg:
    • 10%­ afslag vir 2de en daaropvolgende kind
    • Die glyskaal is nie van toepassing op die hoërskool of naskool nie
    • Indien dieselfde gesin leerlinge in die hoërskool en laerskool of pre­primêr het, sal hierdie leerlinge wel volgens die 10%­ glyskaal gehef word.

Vir meer inligting, kontak gerus ons kantoor by 012 658 0653 of stuur ‘n epos aan navrae@raslouwskool.co.za.