Skooltariewe

 

Suid-Afrika beleef tans baie moeilike ekonomiese omstandighede en almal in die land voel beslis die gevolge hiervan in die huis. Vir hierdie rede is daar besluit om geen aanpassing aan skooltariewe te maak vir 2019 nie, behalwe vir die naskoolgelde wat effens opskuif. Die rede vir die klein aanpassing is bloot die groot styging in kospryse wat die afgelope jaar ervaar is.

Kontak ons gerus indien daar enige vrae is.

 

Aansoekfooi: R100 met die inhandiging van die aansoekvorm.
Registrasiefooi:
(Per gesin)
R1 500
Deposito:
(Per gesin)
R3 000, terugbetaalbaar as die laaste kind in die gesin die skool verlaat.
Maandelikse fooie
2018
Kleuterklas: R1 720
Graad 0: R2 365
Graad 1 – 3: R2 820
Graad 4 – 6: R2 995
Graad 7: R3 520
Hoërskool: R4 360
Hoërskool duur tot 16:00 en die tarief sluit ‘n middagete in.
Naskool: R995 (R1050 in 2019) vir graad 0 tot 7.

R645 vir kleuters.

Duur van die skool uitkom tot en met 17:30 en die tarief sluit ‘n middagete in.

Naskool word per dag gehef (R90 per dag, kleuters R60) tot die maandelikse bedrag bereik word. Vakansies word dus nie gehef nie.

Individuele musieklesse: R530
Kinders word individueel onderrig in klavier of blokfluit. Die tarief sluit in 30 min per week praktiese onderrig en 30 min per week musiekteorie.
  • Gelde is maandeliks vooruitbetaalbaar vir twaalf maande. Naskoolgelde word gehef volgens die register, gemeet van die 23ste van elke maand tot die 22ste van die volgende maand.
  • Glyskaal vir gesinne met meer as een kind in die skool werk soos volg:
    • 10%­ afslag vir 2de en daaropvolgende kind
    • Die glyskaal is nie van toepassing op die hoërskool of naskool nie
    • Indien dieselfde gesin leerlinge in die hoërskool en laerskool of pre­primêr het, sal hierdie leerlinge wel volgens die 10%­ glyskaal gehef word.

Vir meer inligting, kontak gerus ons kantoor by 012 658 0653 of stuur ‘n epos aan navrae@raslouwskool.co.za.