Ekstra by ons skool

As ‘n mens aan skool dink is ons geneig om net te dink aan die akademiese omgewing. ‘n Kind se brein ontwikkel nie in isolasie nie en daarom moet ons juis elke kind die geleentheid gee om volledig te kan ontwikkel. Alle ouers met kleuters verwag dat hulle kinders genoeg tyd sal hê vir speel en klim en klouter omdat ons instinktief verstaan dat dit noodsaaklik is vir die kind se ontwikkeling van motoriese en sosiale vaardighede. Eintlik verander niks as hy ouer word nie en daarom moet ons seker maak dat hierdie geleenthede steeds bestaan.

As deel van ons kurrikulum, en dus by die skoolgeld ingesluit, word die volgende georganiseerde programme aangebied:

 1. MiniChess
  Aangebied vanaf graad 0 tot graad 3.
 2. KinderKinetika
  Aangebied vanaf kleuter tot graad 3.
 3. Klasmusiek
  Aangebied vanaf kleuter tot graad 6.
 4. Dans
  Aangebied vanaf graad 1 tot 10.
 5. Drama
  Aangebief vanaf graad 8 tot 10.

Die vyf programme werk saam om elke kind te stimuleer om sy vaardighede te slyp. Die spesifieke vaardighede waarna gekyk word is analities, skeppend en uitdrukkingsvermoë. Dit word versterk met interne en eksterne kompetisies soos redenaars, speech festival en deelname aan verskeie kunstefeeste.