Raslouw Pre-Primêr: Jou kleuter se toekoms in veilige hande!

Raslouw se Kleuters
“Op Raslouw se speelgrond
hardloop woelige kleuters rond.
Ons klouter, leer, klim en swaai
met ‘n altelekker lawaai!
Ons word geduldig geleer
die hele jaar deur.
Al die liefde wat ons hier ontvang,
sal nooit die plekke in ons hartjies vervang.
Ons kleuterjare is ‘n regte plesier,
waar ons ons aangeleerde vaardighede vier.
So, kom sluit aan by ons kleuterklas by Raslouw
waar jy jou kind se toekoms gaan begin bou!”

– Juf Anjé Jacobs (2020)

Raslouw Pre-Primêr bestaan uit twee klasse: Die kleuterklas (juf Anjé leer hulle allerhande vaardighede) en die graad 0-klas (juf René sorg dat hulle gereed is vir graad 1). In beide die klasse word gesorg dat die juffrouens persoonlike aandag aan elke kind kan gee en, omdat hulle op dieselfde terrein is as Laerskool Raslouw en Hoërskool Raslouw, weet hulle presies waarheen hulle oppad is.

Die kleuterklas fokus op groot motoriese vaardighede, die ontwikkeling van kinders se konsentrasievermoë asook die vestiging van spesifieke denkpatrone, soos sosiale vaardighede en probleemoplossing. Daarom word daar baie gefokus op speel, veral buite speel. Kinders se vordering word geëvalueer en ouers kry gereelde terugvoer oor die kinders se vordering. Om hierdie ontwikkeling by te staan word ‘n paar dinge by die skooldag en -tariewe ingesluit:

  • KinderKinetika: Ordelike oefeninge om spesifieke motoriese vaardighede by die kleuters te ontwikkel. Dit gebeur een keer per week.
  • Klasmusiek: Lekker sing en met slaginstrumente oefen. Nie net leer ken ons musiek nie, ons leer ook sommer hoe om in ‘n groep saam te werk.
  • Dans: Deur moderne dans en akrobaat dissipline aan te pas, onder leiding van ‘n gekwalifiseerde dansinstrukteur, word gebou aan die kinders se soepelheid, groepwerk en breinontwikkeling.

Die tema van musiek en beweging word deurgaans beklemtoon – juis omdat daar soveel bewysse is dat dit kinders se ontwikkeling ongelooflik stimuleer! Die regte ding op die regte tyd verseker dat die kind se fondasie stewig is sodat hy die uitdagings van grootskool suksesvol kan aanpak.

Graad 0 begin dinge so bietjie meer formeel raak! Hulle moet immers nou begin gereedmaak om aan te sluit by die groot skool en al die uitdagings wat daar gebied word. Potloodgreep, patroonherkenning en allerhande ander vaardighede word nou ingeskerp, steeds met genoeg speeltyd. Aan die einde van die jaar word ‘n volledige skoolgereedsheidstoets gedoen – dit is nou behalwe die gereelde rapporte – en word met ouers bespreek. Hier weet jy presies waar jy met jou kind staan!

Behalwe vir die KinderKinetika, klasmusiek en dans wat reeds ingesluit is by die kleuters, begin hulle nou ook met MiniChessMiniChess is ‘n program wat deurloop tot met graad 3 en hier leer hulle nie net skaak speel nie, hulle ontwikkel ook allerhande ander vaardighede soos patroonherkenning, analise en probleemoplossing. Lees gerus meer op hulle eie webblad! Op die manier verseker ons dat jou kind gereed is vir skool sonder dat jy self nog vir ‘n klomp dinge moet betaal.

As jy iets besonders vir jou kind wil bied, gesels gerus met ons of kom kuier om te sien wat ons doen! Kliek net hier vir ons kontakbesonderhede…

Kyk nou vir oulaas hoe lekker dinge hier by ons is!