Wie is Hoërskool Raslouw?

Hoërskool Raslouw is uniek in sy aard: Dit is ‘n skool vir Afrikaanse kinders maar ons behaal op die ou end ‘n internasionale kwalifikasie deur Cambridge International Examinations. Die kwalifikasies word deur Universiteite Suid-Afrika erken en ‘n matrieksertfikaat word aan elke suksesvolle kandidaat toegeken, net soos by enige ander skool. Universiteite regdeur Suid-Afrika gee ook erkenning aan die kwalifikasies en toelating tot die universiteite word gemaklik verkry. Kyk gerus onder die toelatingsvereistes van die onderskeie universiteite, die vereistes vir Cambridge word ook daar gepubliseer.

Die kwalifikasie word in twee fases aangebied:

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

Die kwalifikasie word aangebied vanaf graad 8 tot 10. Graad 8 is die groot aanpassingsjaar en dan vorder die vakke stadig maar vanaf graad 9 neem die tempo toe! Aan die einde van die graad 10 jaar skryf meeste studente die amptelike eksamen van Cambridge International Examinations. Die eksamen is meestal nie ‘n vereiste om voort te gaan na die volgende vlak nie.

In sommige gevalle kies studente om IGCSE te gebruik as skoolverlatingseksamen en hulle kan ‘n matrieksertifikaat hiermee behaal, maar dan sonder universiteitstoelating. In die geval word die amptelike eksamen aan die einde van die graad 11-jaar geskryf.

‘n Student moet reeds vroeg in graad 8 ‘n minimum van sewe vakke kies om mee voort te gaan, maar hulle word begelei in die proses. Die sewe vakke het almal dieselfde gewig en het ‘n baie sterk akademiese ondergrond. Studente moet dus ook vroeg leer om selfstandig te werk en nie net staat te maak op dit wat in die klas gebeur nie.

Advanced Subsidiary (AS Level)

Hierdie kwalifikasie word in graad 11 en 12 aangebied en dien as skoolverlatingseksamen vir studente wat beoog om verder aan ‘n universiteit te studeer. Elke student neem nou slegs vyf vakke, elk met ‘n gelyke gewig. Die skoolverlatingseksamen kan verdeel word in twee eksamensessies tydens die matriekjaar, een in Mei/Junie en een in Oktober/November.

Daar is verskillende kombinasies tussen AS Level en IGCSE wat gevolg kan word, afhangende van die studierigting wat beoog word. Kom gesels gerus met ons, daar is beslis ‘n gemaklike pad vir jou tot by matriek!