Wat dan van matriek?

Die vraag word gereeld gevra: Wat van matriek? Wel, die kort antwoord is eenvoudig: Ons studente behaal matriek! Die lang antwoord is egter bietjie meer kompleks!

In 2019 het ons eerste AS Level-student (hy het ook A Level-vakke geneem) ń pos as programmeerder by een van Suid-Afrika se groot lewensversekeraars los geslaan. Voorwaar ń prestasie waarop ons baie trots is…

ń Hele paar ander studente het skool verlaat met ń IGCSE-kwalifikasie en ingeskryf by Centurion Akademie, Open Window of selfs direk die werksmag betree. Cambridge se gehalte is bo verdenking en daar is baie opsies!

Cambridge Assessment International Education is al dekades in Suid-Afrika aktief en daar is verskeie ooreenkomste in plek ten opsigte van amptelike erkenning van Cambridge se kwalifikasies. Die belangrikste is sekerlik die ooreenkoms met Universiteite Suid-Afrika (USAf) – dit is die organisasie wat matrieksertifikate uitreik en dus ook bepaal wie universiteitstoelating kry en wie nie. Nie dat ‘n matrieksertifikaat noodsaaklik is vir universiteitstoelating nie, universiteite oor die hele wêreld, insluitend Suid-Afrika, aanvaar Cambridge se resultate volledig en doen keuring daarvolgens. Raadpleeg gerus die universiteit van u keuse se webblad oor toelatingsvereistes: die vereiste prestasie vir Cambridge-uitslae word baie duidelik aangetoon.

Met Cambridge is daar egter opsies, en hier is dit nou belangrik om van die voordele wat Cambridge inhou, te verstaan:

  • Indien ‘n kind nie universiteitstoelating benodig nie kan hy skool verlaat met ‘n IGCSE-kwalifikasie en ‘n matrieksertifikaat, sonder universiteitstoelating, behaal. Die kwalifikasie sal die kind in staat stel om by enige ander tersiêre instelling in te skryf of selfs direk met ‘n werk te begin.
    Die aanbeveling van ons kant is dat die kind dan skool verlaat aan die einde van graad 11, maar indien ‘n kind hard werk tydens graad 8 tot 10 kan dit selfs so vroeg as graad 10 gebeur. Die skoolverlatingsdatum sal bepaal word in gesprek tussen die skoolbestuur, die ouers en die kind.
  • Indien ‘n kind wel universiteitstoelating benodig word meer gevorderde AS Level-vakke benodig. Daar is steeds opsies om dit in kombinasie met IGCSE-vakke te doen, afhangende van die studierigting waarheen die kind mik. Die matrieksertifikaat is nou steeds belangrik maar nie meer ‘n vereiste nie: universiteite aanvaar Cambridge se sertifikate volledig. Ons beveel egter steeds aan dat die kind wel sy matrieksertifikaat kry, dit gaan sake vergemaklik wanneer hy eendag werk soek.
    Die aanbeveling is dat die skoolverlatingseksamen(s) nou gedurende die graad 12-jaar plaasvind.

Die bostaande is die twee ooglopende opsies maar binne elk van die opsies is daar verskillende paaie wat gestap kan word tot by skoolverlating. Daarby is daar baie vakke beskikbaar en voor jy aanneem dat ons dit nie aanbied nie, kom gesels eerder eers. Maak sommer nou ‘n afspraak om met ons te kom gesels