Vakkeuses

Soos elders bespreek word twee fases van Cambridge International Examinations aangebied. Die volgende vakke word in elk van die fases gedek:

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

Die volgende vakke word verplig:

 • Afrikaans (Eerste Taal)
 • English (First Language)
 • Wiskunde

Nog vier vakke kan uit die volgende gekies word, onderhewig aan vereistes ten opsigte van verpligte kombinasies:

 • Aardrykskunde
 • Omgewingsbestuur
 • Geskiedenis
 • Fisika
 • Chemie
 • Biologie
 • Rekenaarwetenskap
 • Inligtings- en Kommunikasietegnologie (IKT)
 • Rekeningkunde

Ekstra vak (moet minstens 70% gemiddeld in graad 8 behaal om die vak te neem):

 • English Literature

Elk van die vakke het gelyke inhoud en dus het elke vak gelyke gewig op die klasrooster.

Advanced Subsidiary (AS Level)

Die volgende vakke is verpligtend:

 • Afrikaans (Eerste Taal)
 • English (First Language)
 • Wiskunde

Twee vakke moet uit die volgende gekies word:

 • Aardrykskunde
 • Omgewingsbestuur
 • Fisika
 • Chemie
 • Biologie
 • Rekenaarwetenskap
 • Rekeningkunde

Ekstra vakke kan slegs met motivering aan en goedkeuring van die hoërskoolhoof geneem word. AS Level is ń baie vol kursus en studente moet nie ooreis word in die najaag van simbole nie.

Elk van die vakke het gelyke inhoud en dus het elke vak gelyke gewig op die klasrooster.

Onderwysers

Onderwysers word streng gekeur ten opsigte van vakkundige kennis en ervaring in onderwys. Onder die personeel tel drie doktersgrade, nog twee magistergrade en ‘n hele paar honneursgrade. Elk van die onderwysers het dus die nodige agtergrond om die diepte van die vak genoegsaam te verstaan sodat die werk ordelik en verstaanbaar aan die studente oorgedra kan word.