Kultuur by Hoërskool Raslouw

Kultuur vorm ‘n belangrike deel van Hoërskool Raslouw se program. Gesien in die lig van die talle
voordele wat kultuur bied, asook die noue aansluiting met die uitkomste van die Cambridge-kurrikulum,
word alle studente aangemoedig om deel te neem. Daarom word daar tyd op die rooster ingeruim spesifiek vir kultuuraktiwiteite.

Chané Basson is die eerste student van Hoërskool Raslouw wat Erekleure in Kultuur ontvang.

Waarom?

 • Selfvertroue – moed om voor ‘n gehoor op te staan.
 • Wees deel van iets groter as net jouself.
 • Leer jouself ken.
 • Leer jou hoe om jouself uit te druk.
 • Verbeter kognitiewe vermoëns.
 • Leer ‘n student broodnodige vaardighede om akademies te presteer.
 • Leer ‘n student toewyding en deursettingsvermoë.

‘n Verskeidenheid aktiwiteite (tydens skool-ure) vorm deel van die weeklikse program:

 • Drama
 • Dans
 • Redenaars
 • Revue
 • Speech Festival
 • Toastmasters
ń Toneel uit Pendoring (Edms) Bpk wat 2018 se inskrywing vir die ATKV Toneelkompetisie is.