Dissipline

Agtergrond

Daar is basies drie motiverings om die regte ding te doen:

 • ‘n Vrees vir vervolging of straf wanneer iets verkeerd gedoen word,
 • ‘n Vrees vir verwerping deur die gemeenskap wanneer iets verkeerd gedoen word,
 • ‘n Innerlike oortuiging om die regte ding te doen.

Verdere argumente oor die motivering wat verkies word is nie nodig nie, maar die pad om ‘n persoon te lei tot waar hy of sy verantwoordelikheid vir sy eie lewe neem, is die regte pad om te volg. Aanvanklik het die kind nie die kognitiewe vermoë om hierdie verantwoordelikheid te neem nie en daarom is die aard van dissipline anders by ‘n hoërskool as by ‘n laerskool, om nie eens te praat van die dissiplinêre aard van die pre-primêre fase nie.

Die toepassing van dissipline

Dissipline is ‘n baie belangrike saak by Hoërskool Raslouw en ons pak dit effens anders aan… In hierdie aspek word ons gedryf deur die bekende woorde in 1 Korinthiërs 13: 5: Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dus, liefde is die uitgangspunt en daarom is daar nie ‘n puntestelsel in plek nie, sake word hanteer volgens die oordeel van die onderwysers en ouers. Dit is juis een van die voordele wanneer ‘n skool nie onnodig groot word nie: Die persoonlike verhouding is die dryfveer, soos in ‘n gesin.

Hierdie uitgangspunt is nie die maklike uitweg nie, dit maak die proses juis meer intensief! Die proses om ‘n kind te lei om verantwoordelikheid vir sy eie lewe te neem gebeur nie oornag nie, dit neem tyd. Daarby vereis dit ‘n vertrouensverhouding tussen die onderwysers en die ouers sodat hulle saam kan werk na ‘n gemeenskaplike doel. Die gevolg is egter ‘n volwassene wat leiding kan neem in die gemeenskap en ‘n voorbeeld is vir ander.

Ons dissiplinêre proses verloop dus as volg, met in ag neming van elke geval se spesifieke omstandighede:

 • ‘n Probleem ontstaan met ‘n student of groep studente.
 • Die betrokke onderwyser hanteer die saak self, meestal eindig ‘n saak hier omdat die studente almal verantwoordelike mense is.
 • Sou die saak voortgaan word daar met die voogonderwyser en/of Departementshoof gesels en ontvang die ouers ‘n epos om hulle in te lig van die probleem. Ouers hanteer die saak verder en los dit gewoonlik op. Terugvoer word gevra maar die ouers mag verkies om bloot net te noem dat die saak afgehandel is, detail hoef nie verskaf te word nie.
 • Indien die student se gedrag steeds nie verbeter nie word ‘n vergadering met die ouers belê om saam met die student te bepaal waar die probleem lê. Die saak is teen hierdie tyd baie ernstig en besliste afsprake word gemaak waarvan die vordering oor ‘n spesifieke tydperk gemeet word.
 • Indien die gedragsprobleme steeds voortduur word ‘n onafhanklike persoon betrek en mag die student selfs geskors word, tydelik of permanent.

“Ons skool het geen klok nie, net afsprake. Elke student weet wanneer hy klas het en daar is verskeie hulpmiddels daarvoor. Daar word van elke student verwag om op die regte tyd in die regte klas te wees. Die eenvoudige aksie laat elkeen toe om ‘n innerlike dissipline aan te leer waar afsprake ernstig opgeneem word.”

– mnr Pieter van der Dussen

Die maklike pad is om reël op reël te hê, elk met voorafbepaalde punt wat opgebou word tot waar daar opgetree moet word. Die moeilike pad is om ‘n verhouding met elke kind op te bou en binne daardie verhouding ‘n kind te lei tot by volwassenheid.

Dit beteken nie dat daar nie reëls is nie, ons noem dit net afsprake. Die graad 8-klas van 2015 – die huidige graad 10-klas – het hierdie stel afsprake saamgestel en elke nuwe student moet sy handtekening hierby voeg om te bevestig dat hy/sy onderneem om in die skool saam te leef volgens die afsprake.

Algemene skoolreëls en gedragskode

 • By die skool
  • Respekteer alle onderwysers, werkers en studente.
  • Wees gehoorsaam aan alle gesagsfigure.
  • Geen geweld of boelies sal geduld word nie.
  • Hou die skoolterrein skoon en netjies, geen vandalisme sal geduld word nie.
  • Geen dwelms, sigarette of drank word toegelaat op die skoolterrein nie.
  • Geen wapens of skerp voorwerpe word op die terrein toegelaat nie.
  • Moet nie met klippe, of ander gevaarlike voorwerpe, speel of dit rondgooi nie.
  • Wees netjies geklee, in skooldrag, ten alle tye.
  • Geen leerling mag skoolterrein verlaat sonder toestemming en volwasse toesig nie.
  • Geen vuil taal en vloek ter enige tyd nie.
  • Mag nie speel tussen of by die onderwysers se karre nie.
 • In die klas
  • Wees altyd betyds vir skool en klas.
  • Gedurende studieperiodes moet selfstandig en met verantwoordelikheid in die studielokaal gewerk word.
  • Kom spesifieke klasreëls na, soos in elke klas afgespreek.
 • Persoonlik
  • Verwelkom alle besoekers hartlik en wees behulpsaam.
  • Wees hoflik teenoor almal, ten alle tye.

“Wees baie versigtig hoe julle lewe. Moenie dwaas leef nie, leef wys.
Benut elke geleentheid, want ons lewe in slegte tye.”

Efesiërs 5: 15, 16